Obecnie poszukujemy:

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Do obowiązków należeć będą m.in. :

 • realizacja strategii sprzedaży na podległym terenie

 • pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z współpracującymi już Klientami

 • zagwarantowanie najwyższych standardów w zakresie obsługi Klienta

 • monitorowanie rynku i działań konkurencji

 • udział w dystrybucji nowych marek na rynku

 • organizacja akcji promocyjnych u Klientów

Oczekiwania wobec kandydata:

 • doświadczenie handlowe w branży – mile widziane. Zgłoszenia młodych osób dopiero wkraczających na rynek pracy, które chcą się rozwijać w pracy handlowca – także chętnie przeanalizujemy

 • umiejętność prezentacji produktów i negocjacji warunków handlowych

 • kreatywność i pracowitość

 • zdolności organizacyjne i negocjacyjne

 • czynne prawo jazdy kat B i doświadczenie w pracy mobilnej

 • gotowość pracy w terenie

 • inicjatywa i nastawienie na osiągnięcie celów

Oferujemy:

 • odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się firmie

 • wynagrodzenie zależne od osiągniętych wyników ( pensja stała+ system premiowy)

 • dużą samodzielność w działaniu

 • potrzebne narzędzia do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@davi.com.pl

Prosimy o umieszczeniu na CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.18r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 Poz.1000).”

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

    1. Administratorem danych osobowych jest P.H. DAVI Sp. z o.o. ul. Czachorowo 46, 63-800 Gostyń Nip:  696-000-75-30.

    2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mai: sekretariat@davi.com.pl, telefonicznie pod numerem: (0-65) 572-01-31. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

    3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

    4. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj:

    • Imię (imiona) i nazwisko

    • Imiona rodziców

    • Datę urodzenia

    • Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

    • Wykształcenie

    • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

    • Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

    5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

    a. prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

    b. prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,

    c. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

    6. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

    a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a),

    b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b),

    c. prawnie uzasadniony interes administratora – w celu określonym w pkt 5 c).

    7. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).

    8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

    9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    10. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

    11. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    12. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (w zakresie określonym w pkt 5 c powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

    13. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

    14. Podanie danych osobowych jest w celu określonym w pkt 5 a) obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej powyżej podstawy prawnej.

    15. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 5 b) jest dobrowolne.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text